‘Stijging OZB voor bedrijven onverantwoord’
Langjarig en renteloos uitstel van lokale belastingen en géén lastenverzwaringen in 2022. Daarvoor doet Jacco Vonhof samen met de regio’s van MKB-Nederland en VNO-NCW een stevig pleidooi in een brief aan alle gemeenten. Aanleiding is de stijging van de onroerendzaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden, die dit jaar gemiddeld maar liefst 5,3 procent bedraagt. “Onverantwoord in deze coronatijd, waarin ondernemers vechten voor hun voortbestaan en al aankijken tegen een forse schuldenberg”, vindt Vonhof.

Uit de onlangs gepubliceerde Atlas van de lokale lasten 2021 van het COELO blijkt dat er gemeenten zijn die de OZB voor ondernemers zelfs met 20 tot 30 procent laten stijgen. “Dat kán gewoon niet”, zegt Vonhof. Samen met de regio’s van VNO-NCW en MKB-Nederland heeft hij vandaag alle wethouders Financiën in Nederland hierover aangeschreven. “Niet met een zure boodschap, maar om te vertellen wat nodig is voor herstel van hun lokale bedrijven én werkgelegenheid.”

Tot de zwaarst door corona getroffen sectoren behoren de horeca, evenementensector, sport, cultuursector en detailhandel. ‘Allemaal sectoren die juist bepalend zijn voor de aantrekkingskracht en leefbaarheid van een dorp of stad’, zo staat in de brief. De ondernemersorganisaties verwachten dat die bedrijven pas tegen 2024 weer van de crisis zijn hersteld.

VNO-NCW en MKB-Nederland erkennen dat de financiële positie van veel gemeenten niet rooskleurig is. Daarom pleiten zij in hun recent uitgebrachte Ondernemersagenda voor herstel en groei voor meer geld van het Rijk naar gemeenten om structurele tekorten op te lossen.

Volgens het COELO zijn er van de 352 gemeenten in Nederland 49 die de OZB voor bedrijfspanden dit jaar juist hebben verlaagd. “Die krijgen vandaag van mij vandaag een dikke pluim”, aldus Vonhof.