Ontstaan van de Club van Elf

De Club van Elf is in het begin van de jaren zeventig ontstaan toen -onder druk van de energiecrisis en de autoloze zondagen – de vooruitzichten voor de dagattractiebedrijven enorm in het gedrang kwamen. Door gezamenlijk op te trekken hebben de directeuren sindsdien een bijdrage geleverd aan de bewustwording van het belang dat toerisme -met name dagtoerisme en binnenlands toerisme- heeft voor ons land.