DAGRECREATIE IS ESSENTIEEL VOOR EEN VERBONDEN SAMENLEVING EN ECONOMISCH HERSTEL

ONTMOETEN EN ONTSPANNEN

De 24 leden van de Club van Elf geven al een halve eeuw veilig invulling aan vrijetijdsbesteding en maatschappelijke en culturele ontplooiing.

Naast werken en wonen is het belangrijk dat mensen voldoende kunnen ontspannen. Dat doen ze door zich met anderen te verbinden, anderen te ontmoeten en veilig te recreëren. 

Daar staan de 24 leden van de Club van Elf voor. Met een rijk aanbod aan cultuur, natuur en avontuur. Om de zinnen te verzetten, er op uit te kunnen gaan, samen met vrienden, familie of collega’s. Om de batterij weer op te laden. Voor ieders welzijn en sociale cohesie.

De Nederlandse Grondwet artikel 22:
– De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
– Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
Recreatie zn. ‘ontspanning, vrijetijdsbesteding’, ‘het zich herstellen’ . Ontleend aan Oudfrans récréation (eerst ‘troost, soelaas’ , later ‘prettige (werk)onderbreking, ontspanning’) , dat ontleend is aan middeleeuws Latijn recreatio  (‘herstel (van een ziekbed)’ wat weer een afleiding is van klassiek Latijn recreāre (opnieuw scheppen, weer doen opleven, verkwikken).

OVER ONS

VOOR EEN SOCIAAL & CULTUREEL VERBONDEN SAMENLEVING EN EEN STERKE ECONOMIE

De Club van Elf wordt gevormd door 24 toonaangevende, professioneel geleide dagattracties die bijdragen aan het welzijn van iedereen in Nederland. 

Het ontstaan van de Club van Elf
 • 24 toonaangevende attractieparken, dierentuinen, musea en stadsattracties

 • 27 miljoen enthousiaste bezoekers

 • 9.990 betrokken medewerkers

 • Veilig Samen Uit

 • 690 miljoen omzet

ONZE ACTIVITEITEN 

Tweede kamer zetels

Politiek Engagement

Politiek is de Club van Elf  actief waar er gemeenschappelijke belangen zijn.  We werken hiervoor nauw samen met een aantal grote partners met wie wij samen lobbyen op landelijk niveau. 

 • VNO-NCW MKB
 • Museumvereniging
 • Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
 • HISWA-RECRON
 • Koninklijke Horeca Nederland

Sociaal Engagement

Verantwoord ondernemen staat hoog in ons vaandel. De Club van Elf neemt deel aan het maatschappelijk debat. Dit gaat over onderwerpen als duurzaamheid, gezonde en bewuste voeding, roken, alcoholgebruik, gelijke kansen en toegankelijkheid.

De Club van Elf is mede-ondertekenaar van het National Preventie Akkoord.

Onderling Engagement

Voortdurend verder professionaliseren is belangrijk. Om steeds hogere kwaliteit en veiligheid voor de gasten te waarborgen en om als werkgever aantrekkelijk te blijven. Onze focus ligt op kennisuitwisseling voor een optimale bedrijfsvoering.

CLUB VAN ELF EN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

DE LEDEN

Reserveer en koop hier je kaartjes

VEILIG SAMEN UIT

In overleg met burgemeester en veiligheidsregio zetten de leden van de Club van Elf zich in voor een veilige opening van dagattracties binnen de geldende landelijke en lokale maatregelen.

Op dit moment zijn er specifieke locaties die volgens de Nederlandse wet een Corona Toegangs Bewijs vragen. Denk hierbij aan geplaceerde horeca binnen, evenementen, sportevenementen en geplaceerde podium kunsten. Neem met specifieke vragen contact op met de betreffende lid over de geldende maatregelen en de invulling daarvan.

VACATURE DIRECTEUR CLUB VAN ELF

Vacature Directeur Club van Elf

De Club van Elf – Toonaangevende Nederlandse Dagattracties – zoekt per 1 december 2022 een nieuwe directeur.

 

Doel van de functie

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot alle voorkomende activiteiten voor de Club van Elf, heeft een signalerende rol als het gaat om kansen/risico’s voor de Leisure sector en draagt samen met het dagelijks bestuur zorg voor het vergroten van de zichtbaarheid, slagkracht en reputatie van de CVE.  

 

Resultaatgebieden

 1. Beinvloeden van publieke opinie door vertegenwoordiging van de Club van Elf in de Media

Activiteiten: Is de woordvoerder richting media en stemt, waar mogelijk, de inhoud af met het bestuur.

 1. Beïnvloeden van beleid via belangbehartiging/ Lobby

Vertegenwoordigt Club van Elf proactief binnen de desbetreffende brancheorganisaties en overlegstructuren van de overheden.

Activiteiten: Behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle Club van Elf leden binnen de overheden en desbetreffende brancheorganisaties in overleg met het bestuur

Proactief onderhouden van externe relaties binnen de politiek, media en leden.

 1. Stimuleert professionaliteit van de branche door kennisuitwisseling tussen de leden
  Zorgt ervoor dat de verschillende leden van de Club van Elf elkaar vinden, begrijpen, ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen, nieuw beleid samen implementeren en leren van elkaar.

Activiteiten: Organiseren van kennisuitwisseling onderling en/of met relevante derden.

 1. Geeft koers aan de vereniging: Beleidsmatig, verbindend en leidinggevend

Stelt samen met het Bestuur het algemeen beleid vast, zodat de organisatie een duidelijke visie, missie en doelstelling heeft.

Activiteiten: Uitvoering geven aan het beleid op basis van een jaarlijks activiteitenplan. Draagt zorg voor de aansturing van de administratieve en secretariële ondersteuning. Heeft actief contact met alle leden.

 

Jaarkalender

 • Voorbereiden en initiëren van bestuursvergadering, minimaal 3 * per jaar
 • Voorbereiden van directievergaderingen, 3 per jaar
 • Voorbereiden jaar vergadering met alle secties
 • Verantwoordelijk voor interne communicatie m.b.t. operationele, beleidsmatige en strategische veranderingen.
 • Toezien op dagelijkse administratie en financiën

Budget

Eindverantwoordelijk voor het opstellen en naleven van het financiële budget in overleg met dagelijks bestuur.

 

Competenties 

 • Analytisch vermogen
 • Besluitvaardigheid
 • Overtuigingskracht en beïnvloeding
 • Slagvaardigheid
 • Strategisch en conceptueel denken
 • Verbinding maken
 • Samenwerken

 

Vergoeding

De Club van Elf biedt een opdrachtovereenkomst met een vergoeding ter grootte van €5.000,- tot €6.000,- te vermeerderen met de btw daarover, per maand, op basis van een 2,5 of 3-daagse werkweek. De overeengekomen uren worden verspreid ingezet over de gehele week, afhankelijk waar en wanneer inzet noodzakelijk is. Het is de intentie voor meerdere jaren een samenwerking aan te gaan. 

Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. De CPI-index alle huishoudens 1 januari – 1 januari wordt jaarlijks aan het eind van ieder jaar toegepast voor het jaar dat daarop volgt                                                   

 

Opleidings-/ ervaringseisen

 1. HBO/academisch werk en denkniveau
 2. Minimaal 5 jaar ervaring in managementfunctie op directieniveau
 3. Aantoonbare ervaring binnen dagrecreatie en toerisme
 4. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk)

 

Procedure

 1. Reacties tot 14 oktober ter attentie van oelbers@clubvanelf.nl
 2. Gesprekken met kandidaten zijn met het dagelijks bestuur en/of (directie)leden van de Club van Elf.
 3. Algemene Vergadering van de leden benoemt de directeur

HET BESTUUR

Voorzitter
Mascha Taminiau
Directeur Walibi Holland

Bestuurslid
Erik van Zevenbergen
Directeur Diergaarde Blijdorp

Penningmeester
Bart Siemerink
Directeur Keukenhof

Bestuurslid
Teus Eenkhoorn
Directeur Nederlands Openluchtmuseum

HET KANTOOR

Directeur
Kees Klesman
06 27 07 35 77

kees.klesman@clubvanelf.nl

Office Manager
Stella Oelbers
088 033 2111

stella.oelbers@clubvanelf.nl

Adresgegevens | contactformulier

De Club van Elf is niet actief op het gebied van marketing of gezamenlijke inkoop

Leveranciers wordt aangeraden direct contact op te nemen met leden. Het kantoor bemiddelt niet en verspreidt geen inkoopgerelateerde informatie.