WELKOM BIJ DE CLUB VAN ELF

Al 50 jaar de drijvende kracht achter toonaangevende dagattracties in Nederland. 

MISSIE CLUB VAN ELF

Dagrecreatie is essentieel voor een verbonden samenleving, welvaart en welzijn

Naast werken en wonen is het belangrijk dat mensen voldoende kunnen ontspannen. Dat doen ze door zich met anderen te verbinden, anderen te ontmoeten en veilig te recreëren. Daar staan de 23 leden van de Club van Elf voor. Wij bieden iedereen – van jong tot oud en mensen met alle mogelijke achtergronden en interesses – avontuur, cultuur en natuur. Om de zinnen te verzetten, de batterij weer op te laden, samen met vrienden, familie of collega’s.

Recreatie zn. ‘ontspanning, vrijetijdsbesteding’, ‘het zich herstellen’ . Ontleend aan Oudfrans récréation (eerst ‘troost, soelaas’ , later ‘prettige (werk)onderbreking, ontspanning’) , dat ontleend is aan middeleeuws Latijn recreatio  (‘herstel (van een ziekbed)’ wat weer een afleiding is van klassiek Latijn recreāre (opnieuw scheppen, weer doen opleven, verkwikken).

De Nederlandse Grondwet artikel 22 – de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

VISIE CLUB VAN ELF

Dagrecreatie verdient een volwaardige plek in het economisch beleid. Daar maakt de Club van Elf zich sterk voor. De behoefte aan recreatie en toerisme neemt toe. Door de bevolkingsgroei, doordat meer mensen stress ervaren en door de vergrijzing. Dagrecreatie gaat naadloos samen met belangrijke beleidsterreinen, zoals mobiliteit en natuurbescherming. We kunnen én willen op al deze vlakken een positieve rol spelen. Zo zet de sector vol in op de energietransitie. Ook kunnen we als fieldlab voor innovaties dienen of duurzame recreatiemogelijkheden bieden.

  • 23 toonaangevende attractieparken, dierentuinen, musea en stadsattracties

  • ruim 25 miljoen enthousiaste bezoekers

  • ruim 10.000 betrokken medewerkers

  • 850 miljoen omzet

ONZE SPEERPUNTEN

Tweede kamer zetels

POLITIEK ENGAGEMENT

Politiek is de Club van Elf  actief waar er gemeenschappelijke belangen zijn.  Zo maken wij er ons hard voor voldoende fysieke ruimte om te recrëeren, minder lastendruk, een flexibele arbeidsmarkt en haalbare en betaalbare uitvoering van de verduurzamingsopgave.  

  • VNO-NCW en MKB-Nederland
  • Koninklijke Horeca Nederland
  • HISWA-RECRON
  • Museumvereniging
  • Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

SOCIAAL ENGAGEMENT

De Club van Elf is mede-ondertekenaar van het Nationaal Preventie Akkoord.  In dit akkoord zijn de ambities vastgelegd hoe we samen kunnen zorgen voor een gezonder Nederland.

ONDERLING ENGAGEMENT

Voortdurend verder professionaliseren is belangrijk. Om steeds hogere kwaliteit en veiligheid voor de gasten te waarborgen en om als werkgever aantrekkelijk te blijven. Onze focus ligt op kennisuitwisseling voor een optimale bedrijfsvoering.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bij een toonaangevende sector hoort maatschappelijke verantwoordelijkheid. De leden van de Club van Elf zijn bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Omdat zij toekomstbestendig willen ondernemen, werken zij concreet aan thema’s als duurzaamheid, natuurbehoud, gezonde voeding en inclusie. Alle maatschappelijk verantwoorde projecten bekijken? Klik op de button!

DE LEDEN

Reserveer en koop hier je kaartjes