Ontdek de Club van Elf: Al 50 jaar de drijvende kracht achter Nederlandse dagattracties. Wij zetten ons in voor het belang van recreatie en ontmoeting. Bekijk onze video en ontdek hoe we een belangrijke bijdrage leveren aan cultuur, natuur en avontuur.

DAGRECREATIE IS ESSENTIEEL VOOR EEN VERBONDEN SAMENLEVING EN ECONOMISCH HERSTEL

ONTMOETEN EN ONTSPANNEN

De 23 leden van de Club van Elf geven al een halve eeuw veilig invulling aan vrijetijdsbesteding en maatschappelijke en culturele ontplooiing.

Naast werken en wonen is het belangrijk dat mensen voldoende kunnen ontspannen. Dat doen ze door zich met anderen te verbinden, anderen te ontmoeten en veilig te recreëren. 

Daar staan de 23 leden van de Club van Elf voor. Met een rijk aanbod aan cultuur, natuur en avontuur. Om de zinnen te verzetten, er op uit te kunnen gaan, samen met vrienden, familie of collega’s. Om de batterij weer op te laden. Voor ieders welzijn en sociale cohesie.

De Nederlandse Grondwet artikel 22:
– De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
– Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
Recreatie zn. ‘ontspanning, vrijetijdsbesteding’, ‘het zich herstellen’ . Ontleend aan Oudfrans récréation (eerst ‘troost, soelaas’ , later ‘prettige (werk)onderbreking, ontspanning’) , dat ontleend is aan middeleeuws Latijn recreatio  (‘herstel (van een ziekbed)’ wat weer een afleiding is van klassiek Latijn recreāre (opnieuw scheppen, weer doen opleven, verkwikken).

OVER ONS

VOOR EEN SOCIAAL & CULTUREEL VERBONDEN SAMENLEVING EN EEN STERKE ECONOMIE

De Club van Elf wordt gevormd door 23 toonaangevende, professioneel geleide dagattracties die bijdragen aan het welzijn van iedereen in Nederland. 

  • 23 toonaangevende attractieparken, dierentuinen, musea en stadsattracties

  • 25 miljoen enthousiaste bezoekers

  • ruim 10.000 betrokken medewerkers

  • Veilig Samen Uit

  • 750 miljoen omzet

ONZE ACTIVITEITEN 

Tweede kamer zetels

Politiek Engagement

Politiek is de Club van Elf  actief waar er gemeenschappelijke belangen zijn.  We werken hiervoor nauw samen met een aantal grote partners met wie wij samen lobbyen op landelijk niveau. 

  • VNO-NCW MKB
  • Museumvereniging
  • Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
  • HISWA-RECRON
  • Koninklijke Horeca Nederland

Sociaal Engagement

Verantwoord ondernemen staat hoog in ons vaandel. De Club van Elf neemt deel aan het maatschappelijk debat. Dit gaat over onderwerpen als duurzaamheid, gezonde en bewuste voeding, roken, alcoholgebruik, gelijke kansen en toegankelijkheid.

De Club van Elf is mede-ondertekenaar van het Nationaal Preventie Akkoord.

Onderling Engagement

Voortdurend verder professionaliseren is belangrijk. Om steeds hogere kwaliteit en veiligheid voor de gasten te waarborgen en om als werkgever aantrekkelijk te blijven. Onze focus ligt op kennisuitwisseling voor een optimale bedrijfsvoering.

De Club van Elf in Brussel

Een delegatie van de Club van Elf heeft op 30 en 31 januari bezoek gebracht aan Brussel. Een mooie gelegenheid om -in aanloop naar de Europese verkiezingen in juni- de belangen van dagrecreatie goed op de kaart te zetten.

Met Caroline Nagtegaal van het Europees Parlement, Winand Quadvlieg van VNO-NCW en MKB-Nederland kantoor Brussel en met Mathijs Schiffers van Het Financieele Dagblad hebben de leden gesproken over de kansen voor dagrecreatie maar ook de uitdagingen en zorgen, onder meer ten aanzien van de noodzakelijke ruimte voor toerisme en recreatie en over de toenemende administratieve lasten en stapelende regels. Verbetering van toegang tot Europese fondsen en subsidies is gewenst om de versnelling in verduurzaming en digitalisering te realiseren.

Peter van der Schans heeft ons over de activiteiten van IAAPA EMEA en de expo 2024 in Amsterdam bijgepraat.  

De Club van Elf vertegenwoordigt met 25 miljoen bezoekers in 2022 de toonaangevende dagattracties in Nederland. De leden dragen bij aan het sociaal, cultureel en geestelijk welzijn van alle bezoekers. In een tijd van polarisering en individualisering zorgen de leden van de Club van Elf voor verbinding, ontmoeting en ontspanning.

CLUB VAN ELF EN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

DE LEDEN

Reserveer en koop hier je kaartjes

HET BESTUUR

Voorzitter
Fons Jurgens
Directeur Efteling

Penningmeester
Quinten Luykx
Directeur Madame Tussauds Amsterdam

Bestuurslid
Erik Zevenbergen
Directeur – bestuurder Diergaarde Blijdorp

Bestuurslid
Teus Eenkhoorn
Directeur Nederlands Openlucht Museum

HET KANTOOR

Directeur & contact pers
Karin Kuiper
06 54 76 01 00

karin.kuiper@clubvanelf.nl

Office/community Manager
Stella Oelbers
085 060 5 113 | 06 83 71 56 94

stella.oelbers@clubvanelf.nl

De Club van Elf is niet actief op het gebied van marketing of gezamenlijke inkoop

Leveranciers wordt aangeraden direct contact op te nemen met leden. Het kantoor bemiddelt niet en verspreidt geen inkoopgerelateerde informatie.