CVE is een ondernemers- én geen werkgeversvereniging. Vanuit dat laatste rol is er geen direct overleg met relevante (sociale) partners over ontwikkelingen en visies op het gebied van arbeidsverhoudingen. Dit gebeurt direct door de leden zelf of door andere branche verenigingen binnen de sector dagrecreatie. Sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben een rol bij het regelen van arbeidsvoorwaardelijke zaken op wettelijke hoofdlijnen en desgewenst bij het regelen van een (basis-)cao of een model arbeidsvoorwaardenreglement zoals bijvoorbeeld voor de horeca. Op die manier worden werkgevers en werknemers uitgedaagd om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het inrichten van hun eigen arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo ontstaat op natuurlijke wijze een gezonde werking van de arbeidsmarkt.

CVE is aangesloten bij VNO-NCW en nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen en regelingen. Via KHN is er een verbinding met HOTREC, de Europese alliantie van horecaverenigingen (waaronder KHN). HOTREC is betrokken in een sectorale sociale dialoog met de Europese Vakbonden. HOTREC heeft geen onderhandelingsmandaat over primaire arbeidsvoorwaarden.

Standpunt KHN Arbeidsverhoudingen

CVE vindt dat wetten, regels en overeenkomsten uit moeten gaan van marktwerking en afspraken binnen ondernemingen door werkgever en (individuele) werknemer. Uiteraard in een balans met wettelijke voorschriften.

CVE vindt een collectieve arbeidsovereenkomst (een cao) een goed instrument binnen de arbeidsverhoudingen, maar geen doel op zich.