De Club van Elf is actief op drie speelvelden:

Politiek Engagement

Politiek is de Club van Elf  actief waar er gemeenschappelijke belangen zijn.  We werken nauw samen met een aantal grote partners, waaronder VNONCW/MKBKHNHISWA en RECRON met wie wij gezamenlijk lobby voeren op landelijk niveau. Dit betreft onderwerpen zoals wetgeving, fair playing field, arbeidsmarkt, fiscale maatregelen, etc.

Sociaal Engagement

Verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel. De Club van Elf neemt namens de leden deel aan het maatschappelijk debat. Dit betreft onderwerpen zoals duurzaamheid, gezonde en bewuste voeding, roken, alcoholgebruik, gelijke kansen, toegankelijkheid, etc

Namens de leden is de Club van Elf mede-ondertekenaar van het National Preventie Akkoord.

Onderling Engagement

Voortdurend verder professionaliseren is belangrijk. Om steeds hogere kwantiteit en veiligheid voor de gasten te waarborgen en om als werkgever aantrekkelijk te blijven. Focus ligt op onderlinge kennisuitwisseling voor een optimale bedrijfsvoering.

De Club van Elf is niet actief op het gebied van marketing of gezamenlijke inkoop

Leveranciers wordt aangeraden direct contact op te nemen met de diverse leden. Het kantoor bemiddeld niet en verspreid geen inkoop gerelateerde informatie. Mocht hier onduidelijkheid over zijn kan er het beste een persoonlijk mailtje naar de officemanager gestuurd worden.

Stella OelbersOffice Manager