Maatschappelijk Verantwoord | Professioneel & Veilig | Toekomstgericht

Doel

Doel2017-04-05T16:08:33+00:00

De Club van Elf heeft als doel de belangen van de leden te behartiging, de branche helpen te professionaliseren en aan het maatschappelijk debat deel te nemen waar het verantwoord ondernemen betreft.

Hiervoor voert de club van elf het woord waar er gemeenschappelijke belangen zijn. En is er een onderlinge kennisuitwisseling voor een verbeterde bedrijfsvoering en een gewaarmerkte jaarlijkse benchmark van gegevens. Ook hebben we een aantal partners, waaronder  VNONCW/MKB, KHN, HISWA en RECRON met wie wij gezamenlijk lobby voeren op landelijk niveau.