DAGRECREATIE IS DE KATALYSATOR
VOOR EEN VERBONDEN SAMENLEVING EN HERSTEL VAN DE ECONOMIE

ONTMOETEN EN ONTSPANNEN

De leden van de Club van Elf geven al 48 jaar veilig invulling aan vrijetijdsbesteding en maatschappelijke & culturele ontplooiing.

Naast hard werken is het ook belangrijk dat iedereen voldoende kan ontspannen. Ontspannen door te recreëren en door anderen te ontmoeten. Daar staan de leden van de Club van Elf voor. Vanuit een rijk aanbod met cultuur, natuur en avontuur. Om even de zinnen te verzetten, er even op uit te kunnen gaan, samen met vrienden, familie of collega’s van het werk. Om de batterij fysiek en geestelijk weer op te laden. Voor individueel welzijn en maatschappelijke, sociale cohesie.

De Nederlandse Grondwet stelt in art 22:
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
Recreatie zn. ‘ontspanning, vrijetijdsbesteding’, ‘het zich herstellen’ . Ontleend aan Oudfrans récréation, eerst in de verouderde betekenis ‘troost, soelaas’ , later ‘prettige (werk)onderbreking, ontspanning’ , dat ontleend is aan middeleeuws Latijn recreatio (genitief -ionis) ‘herstel (van een ziekbed)’, een afleiding van klassiek Latijn recreāre ‘opnieuw scheppen, weer doen opleven, verkwikken’, dat is gevormd met → re- ‘opnieuw’ bij creāre ‘scheppen, voortbrengen’.

OVER ONS

VOOR EEN SOCIAAL & CULTUREEL VERBONDEN SAMENLEVING EN EEN STERKE ECONOMIE

De leden van de Club van Elf zijn 23 toonaangevende, professioneel geleidde dagattracties die bijdragen aan het welzijn van iedereen in Nederland.

De Club van Elf ontstond begin jaren zeventig toen – onder druk van de energiecrisis en de autoloze zondagen – de vooruitzichten voor de dagattractiebedrijven in het gedrang kwamen. Vanuit een protestbijeenkomst in Den Haag besloten de toenmalige directeuren van 11 grote dagattracties, veelal eigenaren, om contact te houden. De Club van Elf werd officieel opgericht op 2 augustus 1973.

De leden hebben sinds de oprichting een bijdrage geleverd aan de bewustwording van het belang dat toerisme -met name dagtoerisme en binnenlands toerisme – heeft voor ons land. Ook hebben zij zich ingezet om de toen nog jonge branche professioneel te laten groeien tot het huidige niveau.

 • 23 toonaangevende attractieparken, dierentuinen, musea en stadsattracties

 • 27 miljoen blije bezoekers

 • 9.990 enthousiaste medewerkers

 • Veilig Samen Uit met goede maatregelen

 • 690 miljoen omzet

ONZE ACTIVITEITEN 

Politiek Engagement

Politiek is de Club van Elf  actief waar er gemeenschappelijke belangen zijn.  We werken hiervoor nauw samen met een aantal grote partners met wie wij gezamenlijk lobby voeren op landelijk niveau. 

 • VNO NCW MKB
 • Museumvereniging
 • Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
 • HISWA-RECRON
 • Koninklijke Horeca Nederland

Sociaal Engagement

Verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel. De Club van Elf neemt namens de leden deel aan het maatschappelijk debat. Dit betreft onderwerpen zoals duurzaamheid, gezonde en bewuste voeding, roken, alcoholgebruik, gelijke kansen, toegankelijkheid, etc

Namens de leden is de Club van Elf mede-ondertekenaar van het National Preventie Akkoord.

Onderling Engagement

Voortdurend verder professionaliseren is belangrijk. Om steeds hogere kwaliteit en veiligheid voor de gasten te waarborgen en om als werkgever aantrekkelijk te blijven. Focus ligt op onderlinge kennisuitwisseling voor een optimale bedrijfsvoering.

DE LEDEN

Reserveer en koop hier je kaartjes

VEILIG SAMEN UIT

In overleg met burgemeester en veiligheidsregio zetten de leden van de Club van Elf zich in voor een gecontroleerde en gedoseerde opening van dagattracties. Om te verzekeren dat dit gebeurt binnen de maatregelen van de anderhalvemetersamenleving hebben de dagattracties het protocol ‘Veilig Samen Uit’ opgesteld.

Het protocol biedt drie garanties:

 • goede informatievoorziening

 • extra hygiënemaatregelen

 • anderhalve meter afstand tussen huishoudens

Voor de totstandkoming van het protocol sloegen de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en de Club van Elf de handen ineen.

Veilig Samen Uit versie 17

HET BESTUUR

Voorzitter
Mascha van Till
Directeur Walibi Holland

Penningmeester
Erik van Zevenbergen
Directeur Diergaarde Blijdorp

HET KANTOOR

Directeur
Kees Klesman
06 27 07 35 77

kees.klesman@clubvanelf.nl

Office Manager
Stella Oelbers
088 033 2111

soelbers@clubvanelf.nl

Adresgegevens | contactformulier