Vacature Directeur Club van Elf

De Club van Elf – Toonaangevende Nederlandse Dagattracties – zoekt per 1 december 2022 een nieuwe directeur.

Doel van de functie

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot alle voorkomende activiteiten voor de Club van Elf, heeft een signalerende rol als het gaat om kansen/risico’s voor de Leisure sector en draagt samen met het dagelijks bestuur zorg voor het vergroten van de zichtbaarheid, slagkracht en reputatie van de CVE.

Resultaatgebieden

 1. Beinvloeden van publieke opinie door vertegenwoordiging van de Club van Elf in de Media

Activiteiten: Is de woordvoerder richting media en stemt, waar mogelijk, de inhoud af met het bestuur.

 1. Beïnvloeden van beleid via belangbehartiging/ Lobby

Vertegenwoordigt Club van Elf proactief binnen de desbetreffende brancheorganisaties en overlegstructuren van de overheden.

Activiteiten: Behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle Club van Elf leden binnen de overheden en desbetreffende brancheorganisaties in overleg met het bestuur

Proactief onderhouden van externe relaties binnen de politiek, media en leden.

 1. Stimuleert professionaliteit van de branche door kennisuitwisseling tussen de leden
  Zorgt ervoor dat de verschillende leden van de Club van Elf elkaar vinden, begrijpen, ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen, nieuw beleid samen implementeren en leren van elkaar.

Activiteiten: Organiseren van kennisuitwisseling onderling en/of met relevante derden.

 1. Geeft koers aan de vereniging: Beleidsmatig, verbindend en leidinggevend

Stelt samen met het Bestuur het algemeen beleid vast, zodat de organisatie een duidelijke visie, missie en doelstelling heeft.

Activiteiten: Uitvoering geven aan het beleid op basis van een jaarlijks activiteitenplan. Draagt zorg voor de aansturing van de administratieve en secretariële ondersteuning. Heeft actief contact met alle leden.

Jaarkalender

 • Voorbereiden en initiëren van bestuursvergadering, minimaal 3 * per jaar
 • Voorbereiden van directievergaderingen, 3 per jaar
 • Voorbereiden jaar vergadering met alle secties
 • Verantwoordelijk voor interne communicatie m.b.t. operationele, beleidsmatige en strategische veranderingen.
 • Toezien op dagelijkse administratie en financiën

Budget

Eindverantwoordelijk voor het opstellen en naleven van het financiële budget in overleg met dagelijks bestuur.

Competenties 

 • Analytisch vermogen
 • Besluitvaardigheid
 • Overtuigingskracht en beïnvloeding
 • Slagvaardigheid
 • Strategisch en conceptueel denken
 • Verbinding maken
 • Samenwerken

 Vergoeding

De Club van Elf biedt een opdrachtovereenkomst met een vergoeding ter grootte van €5.000,- tot €6.000,- te vermeerderen met de btw daarover, per maand, op basis van een 2,5 of 3-daagse werkweek. De overeengekomen uren worden verspreid ingezet over de gehele week, afhankelijk waar en wanneer inzet noodzakelijk is. Het is de intentie voor meerdere jaren een samenwerking aan te gaan.

Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. De CPI-index alle huishoudens 1 januari – 1 januari wordt jaarlijks aan het eind van ieder jaar toegepast voor het jaar dat daarop volgt

 Opleidings-/ ervaringseisen

 1. HBO/academisch werk en denkniveau
 2. Minimaal 5 jaar ervaring in managementfunctie op directieniveau
 3. Aantoonbare ervaring binnen dagrecreatie en toerisme
 4. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk)

 Procedure

 1. Reacties tot 14 oktober ter attentie van oelbers@clubvanelf.nl
 2. Gesprekken met kandidaten zijn met het dagelijks bestuur en/of (directie)leden van de Club van Elf.
 3. Algemene Vergadering van de leden benoemt de directeur