De Club van Elf is in het begin van de jaren zeventig ontstaan toen – onder druk van de energiecrisis en de autoloze zondagen – de vooruitzichten voor de dagattractiebedrijven enorm in het gedrang kwamen. Vanuit een protestbijeenkomst in Den Haag ontstond de behoefte bij toenmalige directeuren van grote dagattracties, veelal ook eigenaren, om met elkaar contact te houden. Dit waren toen elf bedrijven. Vandaar de naam.

In het begin was het een soort vriendenclub met ballotage, je kwam niet zomaar aan tafel. Eind vorige eeuw is deze ballotage vervallen. De directeuren hebben sinds de oprichting een bijdrage geleverd aan de bewustwording van het belang dat toerisme -met name dagtoerisme en binnenlands toerisme – heeft voor ons land. Ook hebben zij zich ingezet om de toen nog jonge branche professioneel te laten groeien tot het huidige niveau.

De Club van Elf  is officieel opgericht op 2 augustus 1973